Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Osiagniec RO-Group Marek Waberski z siedzibą w Nowym Targu (34-400)  przy ul. Podhalańska 18/15. Możesz się z nami kontaktować również mailowo na adres: biuro@akademiaosiagniec.pl

Osobą sprawującą nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych jest Marek Waberski, adres e-mail: marek@akademiaosiagniec.pl

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe.

  • w celu realizacji postanowień wynikających z Regulaminu RO-Partners, Regulaminu Serwisu i Regulaminu Szkoleń Otwartych, które znajdują się na naszej stronie www.ro-partners.pl
  • w celu wykonywania umów, które między sobą zawieramy lub realizowania Twoich zamówień (podstawa prawna: niezbędność do wykonania Umowy). Brak podania danych uniemożliwia zawarcie umowy i zrealizowanie zamówienia,
  • dla celów statystycznych i analizy biznesowej naszej działalności, w celu dochodzenia roszczeń oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego naszych systemów (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
  • w celach marketingowych, między innymi w celu marketingu usług i towarów oferowanych przez nas albo współpracujących z nami partnerów biznesowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowej (podstawa prawna: zgoda użytkownika). W przypadku udzielenia zgody marketingowej, możesz ją w każdej chwili wycofać, logując się na swoje konto w serwisie www.ro-partners.pl w zakładce Profil, co nie wywrze jednak wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.

 

Okres przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

  • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji Umowy (np. zrealizowania zamówienia) – przez okres realizowania Umowy (realizowania zamówienia),
  • w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu,
  •   w przypadku przetwarzania danych na  podstawie Twojej zgody – do momentu jej cofnięcia.  Po odwołaniu zgody, zgodnie z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Obecnie okres ten wynosi 10 lat.
  • w przypadku wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – do momentu istnienia obowiązku prawnego

 

Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, czy też przeniesienia. Posiadasz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przekazywanie danych osobowych.

Zasadniczo Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko przez nas. Może się jednak zdarzyć, że powierzymy przetwarzanie Twoich danych podmiotom powiązanym na podstawie pisemnej umowy (np. firmie kurierskiej, biuru księgowemu, firmie hostingowej, ). Powierzenie takie nie uprawnia odbiorcy do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca będzie korzystał z tych danych tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie.

W głównej mierze Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko przez nas. Jednakże w celu realizacji celów naszej działalności, w części powierzyliśmy Twoje dane osobowe naszym partnerom technologicznym czyli podmiotom które świadczą dla nas usługi takie jak obsługa systemu informatycznego, CRM, pielęgnacji oprogramowania,  obsługi prawnej, księgowej czy analitycznej, hosting, wysyłka e-maili i wiadomości SMS. Ponadto powierzamy twoje mniej wrażliwe dane Partnerom Klubu Rozwoju Osobistego RO-Partners, którzy działając zgodnie z Regulaminem RO-Partners wspomagają nas w procesie promocji naszej działalności.

Powierzenie takie nie uprawnia odbiorcy do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca będzie korzystał z tych danych tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie.

Profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.


Skontaktuj się z nami. Porozmawiamy o możliwościach współpracy

biuro@akademiaosiagniec.pl lub +48 604 78 70 69